Jaké jsou podmínky pro podání odškodnění za nehodu při práci?

odškodnění

Práce v naprosto bezpečném prostředí je obtížně dosažitelná, ale je také možné prokázat, že jsou zavedena opatření pro usnadnění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Váš zaměstnavatel je povinen potvrdit, že na pracovišti nejsou žádné potenciální rizika, s nimiž byste mohli při práci pracovat. To je hlavní důvod, proč se zaměstnavatelům doporučuje provádět naše hodnocení rizik. To pomůže snížit počet pracovních úrazů. V případě, že váš zaměstnavatel nedbá na to, aby zajistil bezpečné pracovní prostředí, máte možnost svobodně žalovat je u soudu za účelem odškodnění. Tak jaké jsou podmínky, které budete muset splnit, aby podali žádost o újma? odškodnění pracovního úrazu

Podmítejte, že jste zraněni

Jistě, nemůžete tvrdit, že jste byli odškodněni, když jste nebyli žádným způsobem zraněni. První podmínkou, kterou musíte splnit, je ověřit, že jste skutečně zraněni. Pracovní úrazy mohou vést k malým nebo velkým nehodám. Pokud se podílíte na pracovním úrazu, první věcí, kterou musíte udělat, je vyhledat lékařskou pomoc. Zatímco to děláte, zajistěte, aby byly provedeny záznamy, které dokazují, že jste byli v práci zraněni. Tyto záznamy by váš právník použil, aby dokázal, že příčinou nehody nebyla vaše neopatrnost. To nás přivádí k myšlence dokázat nedbalost vašeho zaměstnavatele.

Příčinou nehody byla nedbalost

Pokud jste si jisti, že není vaší vadou, že jste zraněni, právník vám pomůže při hledání náhrady. Je nezbytné, abyste dokázali, že váš zaměstnavatel neposkytuje bezpečné prostředí, ve kterém byste mohli pracovat. Například pokud práce vyžadovala určitý počet výcviků, můžete zobrazit výcvikové záznamy, které dokazují, že jste byli vyškoleni. To by znamenalo, že váš zaměstnavatel bude odpovědný za náhradu škody.

Podmínka, že váš spolupracovník byl neopatrný

V případě zástupné odpovědnosti je důležité prokázat nebo nabízet důkazy, které ukazují, že váš kolega zaměstnanec nebyl při plnění povinností spojených s pracím nedbalý. Například skutečnost, že jste byli zraněni následkem klesajícího žebříku, byste měli vysledovat myšlenku, že Váš spolupracovník nepodal podporu. Všestranná odpovědnost předpokládá, že zaměstnavatel je odpovědný za jednání svých pracovníků. Pokud tedy dokážete, že akce vašich spolupracovníků byly kvůli neopatrnosti, budete mít vysoké šance na odškodnění.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *